Altra Informació Rellevant

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb les comunicacions sobre Altra Informació Rellevant enviades per Criteria Caixa, S.A.U. a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment amb la legislació vigent.


DataTítol
08-10-2021 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 98 kB )

23-09-2021 Posició de Criteria Caixa en relació amb l’oferta pública voluntària parcial d’adquisició sobre Naturgy Energy Group, S.A.

(PDF, 101 kB )

27-07-2021 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 99 kB )

15-06-2021 La societat anuncia que ha completat amb èxit una oferta de Bons Bescanviables Sènior No Garantits per un import de 200 milions d’euros bescanviables en accions ordinàries de Cellnex Telecom, S.A.

(PDF, 566 kB )

15-06-2021 La societat anuncia el llançament d’una oferta de bons bescanviables sènior no garantits per un import nominal de 200 milions d’euros bescanviables en accions ordinàries de Cellnex Telecom, S.A.

(PDF, 589 kB )

18-05-2021 La societat remet nota de premsa sobre el reforç de posició a Naturgy

(PDF, 153 kB )

23-03-2021 La Societat informa de la modificació del Protocol de gestió de la participació financera a CaixaBank

(PDF, 79 kB )

23-03-2021 La Societat informa sobre la publicació dels seus comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 a la seva pàgina web

(PDF, 79 kB )

05-02-2021 La Societat informa de la composició del seu Consell d’Administració

(PDF, 104 kB )

05-02-2021 La Societat informa sobre la distribució de Prima d’Emissió a l’accionista únic

(PDF, 98 kB )

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.