Fets Rellevants fins el 8 de febrer de 2020

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb els fets rellevants enviats per Criteria Caixa, SAU a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment de l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.  


DataTítol
14-12-2017 La Societat comunica la distribució d’un segon dividend a compte

(PDF, 180 kB )

19-10-2017 La Societat comunica la distribució d’un dividend a compte.

(PDF, 178 kB )

10-10-2017 La agencia Fitch Rating ha revisado al alza la calificación crediticia de CriteriaCaixa a BBB con perspectiva estable

(PDF, 182 kB )

07-10-2017 La Societat informa del seu canvi de domicili social

(PDF, 182 kB )

26-09-2017 La Societat informa de la decisió del Banc Central Europeu per la que s'acorda la desconsolidació a efectes prudencials de CaixaBank, S.A. a Criteria Caixa, S.A.U.

(PDF, 183 kB )

06-07-2017 La Societat comunica la distribució de reserves al seu Accionista Únic

(PDF, 179 kB )

05-07-2017 La Societat informa del nou Protocol de gestió de la participació financera a CaixaBank aprovat pel Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa”

(PDF, 180 kB )

18-05-2017 La Societat comunica la distribució de reserves al seu Accionista Únic

(PDF, 179 kB )

03-05-2017 La Sociedad cierra una emisión de bonos simples a 6 años por un importe de 750 millones de euros

(PDF, 432 kB - en castellà)

03-05-2017 La Societat ha remès “Informació amb Rellevància Prudencial” corresponent a l’exercici 2016

(PDF, 6214 kB - en castellà)

28-04-2017 Composició d'altres òrgans de gestió i control

(PDF, 83 kB )

17-03-2017 Composició del consell d’administració

(PDF, 80 kB )

16-03-2017 La companyia comunica el nomenament d’un conseller

(PDF, 186 kB )

27-02-2017 La societat ha remès l’Informe anual del Govern Corporatiu de l’exercici 2016

(PDF, 783 kB )

06-02-2017 La Societat informa de la finalització del procés de collocació accelerada d'un percentatge aproximat del'5,322% del capital social de CaixaBank, SA.

(PDF, 49 kB )

06-02-2017 La societat informa al mercat de l'inici de la col·locació accelerada o accelerated book building entre inversors institucionals d'un paquet d'accions corresponent a l'5,322% del capital de CaixaBank, SA.

(PDF, 51 kB )

19-01-2017 La Societat comunica la distribució de reserves al seu Accionista Únic

(PDF, 179 kB )

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.