Fets Rellevants fins el 8 de febrer de 2020

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb els fets rellevants enviats per Criteria Caixa, SAU a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment de l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.  


DataTítol
19-12-2016 La Societat informa sobre la rectificació de dades del document Informació amb rellevància prudencial (Pilar III) corresponent a l'exercici 2015 del Grup Criteria

(PDF, 4685 kB )

13-12-2016 La Societat informa de la finalització del procés de collocació accelerada d'un percentatge aproximat del'1,7% del capital social de CaixaBank, SA.

(PDF, 59 kB )

13-12-2016 La societat informa el mercat de l'inici de la col·locació accelerada o accelerated book building entre inversors institucionals d'un paquet d'accions corresponent a l'1,7% del capital de CaixaBank, SA.

(PDF, 52 kB )

01-12-2016 La societat comunica la signatura de dos pactes parasocials en relació a accions d’Abertis Infraestructuras, S.A.

(PDF, 160 kB )

30-11-2016 La Societat informa de les exigències mínimes prudencials de capital per el Grup Criteria Caixa.

(PDF, 272 kB )

21-09-2016 Criteria Caixa, S.A.U comunica el tancament de la venta del 10% del capital social de Gas Natural SDG, S.A. a GIP III Canary 1, S.à.r.l. i la finalització de l’acord entre "la Caixa" y Repsol sobre Gas Natural SDG

(PDF, 89 kB )

12-09-2016 La Societat comunica l’acord de venta d’un 10% del capital social de Gas Natural SDG, S.A. a GIP III Canary 1 S.À R.L

(PDF, 160 kB )

08-09-2016 La Societat comunica la distribució de reserves al seu Accionista Únic

(PDF, 186 kB - en castellà)

01-09-2016 Criteria Caixa, S.A.U. informa sobre l’anàlisi d’una possible desinversió parcial a Gas Natural, S.A.

(PDF, 181 kB )

04-08-2016 La Societat ha remès informació dels resultats del segon semestre de 2016

(PDF, 455 kB - en castellà)

29-07-2016 Informació relativa a la participació i resultats del Grup CriteriaCaixa en l’exercici de resistència sobre el sector bancari europeu dirigit per la Autoritat Bancària Europea (EBA)

(PDF, 344 kB )

30-06-2016 La Societat comunica la distribució de reserves al seu Accionista Únic

(PDF, 179 kB )

31-05-2016 La Societat comunica el tancament de la operació de permuta signada amb CaixaBank el 3 de desembre de 2015, pel qual s'adquireix la participació a The Bank of East Asia i Grupo Financiero Inbursa a canvi d’accions de CaixaBank i efectiu.

(PDF, 120 kB )

26-05-2016 La Societat comunica la seva voluntat de desconsolidació prudencial

(PDF, 83 kB )

05-05-2016 La Societat comunica la distribució de reserves al seu Accionista Únic

(PDF, 102 kB )

29-04-2016 La Societat ha remès “Informació amb Rellevància Prudencial” corresponent a l’exercici 2015.

(PDF, 3069 kB )

29-02-2016 La societat ha remès l’Informe anual del Govern Corporatiu de l’exercici 2015

(PDF, 808 kB )

29-02-2016 La societat ha remès informació dels resultats del segon semestre de 2015

(PDF, 4009 kB - en castellà)

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.